Budowa dwóch placów zabaw wyposażonych w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia sprawnościowe i zabawowe dla dzieci, miejsce na ognisko, spacerowe alejki, oświetlenie terenu wraz z instalacją fotowoltaiczną – to wybrane elementy zagospodarowania przestrzeni publicznej za Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym, które wykonuje gmina Grodzisko Dolne dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

500 tys. zł dofinansowania na rozbudowę lokalnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej za Ośrodkiem Kultury otrzymał samorząd gminy Grodzisko Dolne. Realizacja projektu zakłada stworzenie zagospodarowanej strefy wypoczynku dla mieszkańców gminy.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną także odpowiednie nasadzenia zieleni oraz zamontowane zostaną elementy małej infrastruktury, w tym specjalne zmgławiacze dla ochłody w upalne dni.

Nowa strefa rekreacji stanowić będzie dopełnienie powstałego w zeszłym roku parku w Grodzisku „Miasteczku”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Hołyszko” z Przemyśla. Prace potrwają do końca października br.

W chwili obecnej na terenie budowy trwają roboty ziemne oraz prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

ź: Grodzisko Dolne