W Gminie Leżajsk powstają plany budynków wielofunkcyjnych- jeden w Starym Mieście a drugi w Hucisku. Mają się w nich znajdować siedziby nowoutworzonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto nie zabraknie miejsca dla innych organizacji działających przy tych miejscowościach, m.in. dla Koła Gospodyń Wiejskich.

Młodzi mieszkańcy już zarejestrowali stowarzyszenie – bowiem to na jego zasadach funkcjonuje OSP. Wójt Gminy – Krzysztof Sobejko – przychylnie ustosunkowuje się do inicjatywy twierdząc, iż jest to bardzo ważne dla lokalnego społeczeństwa. Strażacy ochotnicy najczęściej jako pierwsi pojawiają się na miejscu zdarzeń, zwiększy to więc bezpieczeństwo wiosek. Gmina zapewnia również, iż doposaży nowe jednostki w niezbędny sprzęt pożarniczy i ratowniczy.

Autor: Nadia

tekst alternatywny