8 grudnia  o godzinie 13.06 jednostka OSP Grodzisko Górne otrzymała zgłoszenie o palącej się sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym w miejscowości Wólka Grodziska – Zagrody. Na miejsce zostały skierowane dwa zespoły z Grodziska Górnego oraz PSP z Leżajska.

dh Krzysztof Czerwonka

Przypominamy: W czasie zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, nie wolno wlewać wody do komina!!! Grozi to jego pęknięciem. Najprostszą reakcją ze strony użytkownika jest wygaszenie paleniska lub zamknięcie dopływu powietrza, aby ograniczyć wzrost temperatury. 

ź: OSP Grodzisko Górne