Zakończył się projekt „Poznajmy się” realizowany przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej w ramach programu „Działaj lokalnie”. Jego efektem jest wystawa fotograficzna, którą można obejrzeć w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku oraz w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie.
Projekt był odpowiedzią na potrzeby społeczności związane z niewielką wiedzą na temat osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i problemów z którymi borykają się na co dzień. Działanie stanowiło próbę przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji tych osób w lokalnym środowisku, poprzez integrację osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, poprzez wzajemne poznawanie się, wspólne działania, zabawę i rywalizację. – Jak wynika z naszych dotychczasowych doświadczeń, znaczna większość mieszkańców powiatu posiada niewielką wiedzę na temat ON. Pomimo tego, iż widok osób z niepełnosprawnością, również tych poruszających się na wózkach jest coraz powszechniejszy, niewiele osób wie jak zachować się oraz jak fachowo pomóc tym ludziom w pokonywaniu otaczających nas barier architektonicznych – argumentuje prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom” Marek Piechuta. Drugim aspektem była potrzeba przełamywania w osobach niepełnosprawnych wewnętrznych lęków i obaw przed wyjściem “do ludzi”.
Zaangażowanie w projekt mieszkańców powiatu przyczyniło się do poznania i lepszego zrozumienia problemu niepełnosprawności ruchowej. Uczestnicy projektu zdobyli podstawową wiedzę z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym zasad bezpiecznego pokonywania przeszkód przez osobę poruszającą się na wózku. Miały także możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem – m.in. schodołazem, parapodium, samochodem do transportu osób na wózkach, sprzętem ortopedycznym. Ponadto wspólne uczestnictwo w warsztatach fotograficznych oraz turnieju sportowym umożliwiły integrację (może nawet zawiązanie przyjaźni) oraz stanowiły doskonałą okazję do zrozumienia barier z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością. – Współpraca uczestników projektu przyniosła obopólne korzyści. Osoby pełnosprawne zyskały nowe doświadczenia w zakresie problemu niepełnosprawności. Dzięki temu, iż miały możliwość zasiąść na wózku inwalidzkim i obejrzeć świat z perspektywy osoby niepełnosprawnej, z pewnością zweryfikowały swoje dotychczasowe wyobrażenia na temat problemów osób niepełnosprawnych, co zaowocowało wzrostem empatii, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Z kolei osoby niepełnosprawne miały możliwość przełamania barier, poprzez “wyjście do ludzi”, większe otwarcie się na otaczający świat oraz wzrost poczucia własnej wartości – przekonuje dalej Marek Piechuta.
Projekt przyczynił się do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych ruchowo w lokalnym środowisku oraz sprawił, że większa grupa ludzi jest świadoma problemów i ograniczeń dotyczących osób niepełnosprawnych – organizatorzy projektu założyli, iż osoby biorące udział w projekcie opowiedzą o swoich doświadczeniach rodzinom i znajomym, zachęcając ich do działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie “Dobry Dom” od początku istnienia podejmuje działania, mające na celu wspierać i angażować osoby niepełnosprawne oraz lokalną społeczność do pracy na rzecz drugiego człowieka. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania: warsztaty związane z pomocą i asekuracją osób niepełnosprawnych ruchowo w pokonywaniu przeszkód architektonicznych oraz z podstawową opieką nad nimi; warsztaty fotograficzne; rekreacyjno – integracyjny turniej sportowy.
Efektem przedsięwzięcia jest, prezentowana w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku oraz w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie wystawa fotografii o tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych, wykonanych przez samych uczestników. Wystawa ta za pomocą samych obrazów, bez użycia słów, doskonale ilustruje jakie korzyści przyniosła realizacja tego projektu.
Serdecznie zachęcamy do jej obejrzenia.