Radni Leżajska uwzględnili w Statucie Miasta Leżajska stronę internetową Urzędu Miasta. Będzie więcej informacji o pracy radnych niż dotychczas.

Obowiązkiem nie będzie już tylko zamieszczanie podjętych przez radnych uchwał. Na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl mają być też publikowane zawiadomienia o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Miasta. Mają być również zamieszczane protokoły z sesji.

Dodatkowo Statut Miasta Leżajska precyzuje termin udzielenia odpowiedzi zadającemu pytanie. Ma być sporządzona pisemnie w terminie do 14 dni od złożenia zapytania.

więcej na: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120328/LEZAJSK/120329683