Prawnik Radzi – Gdy pracodawca nie płaci

  167
  0

  Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ale zdarzają się. Niejednokrotnie oznacza to pozostawienie pracownika bez środków do życia.

  Kiedy mamy umowę o pracę, automatycznie nabywamy sposoby na wyegzekwowanie należnego wynagrodzenia.

  Z umowy o pracę wynika ustalona kwota wynagrodzenia oraz termin wypłaty, który zazwyczaj jest ustalany na końcowe dni danego przepracowanego miesiąca kalendarzowego.

  Jeżeli pracodawca nie wypłaci na czas stosownego wynagrodzenia pracownik powinien wziąć sprawy w swoje ręce. Rozeznać sytuację u danego pracodawcy, czy jego przypadek jest sporadyczny, czy może dotyczy innych pracowników, z jakiego powodu do niego doszło.

  Pracownik powinien ponadto rozeznać swoją sytuację również w zakresie opłacania przez pracodawcę składek w ZUS-ie, bowiem spotyka się wielu pracodawców, którzy nie dotrzymują tego obowiązku. Szczególne druki wystawia pracodawca, można również zwrócić się bezpośrednio o informacje do ZUS-u. Należy wspomnieć, iż w przypadku zalegania ze składkami ZUS, pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej.

  Jeżeli sytuacja się powtarza, upływa czas, wynagrodzenie nadal nie jest wypłacane, a pracodawca nic konkretnego nam nie gwarantuje, zamiast tego zbywa i przekłada terminy wypłaty, wówczas należy poważnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu poprzez stosowne regulacje prawne.

  Pracownik ma możliwość zawiadomienia o danej sytuacji państwowego inspektora pracy, który może wszcząć kontrolę u pracodawcy, która jeżeli wykaże nieprawidłowości może zapoczątkować postępowanie w sprawie popełnienie wykroczenia przeciwko pracownikowi, bądź nakazać wypłatę stosownego wynagrodzenia.

  Pracownik może także wystąpić do sądu pracy z pozwem o zapłatę należnego wynagrodzenia wraz ze stosownymi odsetkami, co jest zazwyczaj najlepszym sposobem.

  Uzyskanie wyroku zasądzającego zapłatę należnego wynagrodzenia z klauzulą wykonalności uprawnia egzekwowanie tych należności przez komornika.

  Jeżeli zdarza się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, nie należy tego bagatelizować – bowiem niewypłacalnie pracownikowi wynagrodzenia lub zwłoka w wypłacaniu jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy – co zgodnie z zasadami kodeksu pracy może stanowić powód do natychmiastowego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

  Niesolidność pracodawcy może również obejmować niewypłacenie lub obniżenie dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dodatków za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i jej pranie.

  Istotne jest czy sytuacja jest jednostkowa, czy występuje sporadycznie wobec jednego pracownika czy większości – ale czasem też warto szybciej zmienić pracę, niż
  w nieskończoność oczekiwać na dotrzymanie słowa ze strony niesolidnego, nieuczciwego pracodawcy, w szczególności, kiedy z jego strony są to działania celowe, tzn. kiedy pracodawca obraca pieniędzmi pracownika na swoje potrzeby – a oszczędzane w ten sposób pieniądze przeznacza na realizacje innych zobowiązań, np. kredytów, pożyczek.

   

  Zagadnienia regulują, m.in.:

  art. 218 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z późn. zm.

  ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z późn. zm.

  Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.

   

  Kancelaria Adwokacka

  Łańcut, Plac Sobieskiego 15/7

  tel. kom. 608 073 296

  Poprzedni artykułOFERTA NA ROZNOSZENIE DECYZJI
  Następny artykułKsięgowy Radzi – Rejestracja firmy on-line lub tradycyjnie