PRAWO JAZDY KAT. D + ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO.

Firma Wektor Consulting s.c. zaprasza pracujące osoby z powiatu leżajskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz tarnobrzeskiego grodzkiego do udziału w kursie na prawo jazdy kat. D (autobusy) i kwalifikację zawodową na przewóz osób w ramach projektu „Rozwój zawodowy drogą do sukcesu”.  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu szkolenie jest płatne tylko w 10%.

Edycja IV – powiat leżajski  (zajęcia w Leżajsku)

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, które:
•         ukończyły 21 lat
•         posiadają wykształcenie co najwyżej średnie
•         zamieszkują powiat leżajski, przeworski, przemyski oraz tarnobrzeski grodzki
•         posiadają prawo jazdy minimum kat. B
•         są gotowe wnieść wkład własny w wysokości 902,20zł
W szczególności zapraszamy do udziału kobiety oraz osoby po 50 roku życia!

Zgłoszenia będą przyjmowanie w terminie: 09.07.2012 – 31.07.2012
Dane do przesyłania zgłoszeń:
Biuro projektu „Rozwój zawodowy drogą do sukcesu”
ul. Sienkiewicza 1
39-300 Mielec
czynne od pn-pt w godz. 8.00-16.00

mail: malgorzata.janisz@wektor.org.pl

tel. 17 773 30 45, fax. 17 773 30 41

tekst alternatywny