Zgodnie z uchwałą nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2018  – w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku odbędzie się głosowanie na złożone zweryfikowane pozytywnie projekty.nO wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Leżajska w drodze bezpośredniego głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez:

 • osobiste wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30. ) w:
 • Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta – II piętro, pok. 22,
 • Biurze Spraw Obywatelskich – parter, pok. 4,
 • przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) wypełnionej karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – głosowanie”;  za datę oddania głosu uznaje się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

UWAGA:

KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS NA JEDEN WYBRANY PRZEZ SIEBIE PROJEKT SPOŚRÓD WSKAZANYCH NA LIŚCIE.

Za nieważne uznane zostaną głosy:

 1. oddane na innej karcie niż opublikowana karta do głosowania z listą projektów,
 2. gdy wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub brak numeru PESEL,
 3. oddane przez osoby nie będące mieszkańcami Leżajska,
 4. gdy oświadczenie na karcie do głosowania nie zostało podpisane.

Projekty brane pod uwagę!

 • Zielona lekcja – zagospodarowanie tereny za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku na miejsce do rekreacji i zajęć dla dzieci i ich rodzin.
 • Poprawa warunków do nauki i zabawy dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 3 “Bajka” w Leżajsku poprzez montaż klimatyzacji w salach zajęć i innych pomieszczeniach
 • Siłowania plenerowa w Ogródku Jordanowskim
 • Plac zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza
 • Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w Leżajsku
 • Budowa nawierzchni na ulicy Podzwierzyniec – “Boczna”