Projekty unijne w Szkole Podstawowej w Łętowni

  204
  0

  Projekty te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu wsi Łętownia.

  Z końcem roku szkolnego 2010/2011 zakończono II etap realizacji. Projekt „Szkoła równych szans” dotychczas objął wsparciem 256 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Łętowni. Jego głównym celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i ICT.

  Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod uczenia się i zapamiętywania, oryginalnych pomocy naukowych i najnowszej generacji sprzętu multimedialnego. Wszyscy uczestnicy zostali bezpłatnie wyposażeni w szereg pomocy dydaktycznych do każdego typu zajęć, w których biorą udział. Zajęcia w projekcie „Szkoła równych szans” to zdobywanie wiedzy poprzez atrakcyjną i nieszablonową formułę. Realizacja zajęć odbywa się nie tylko na terenie szkoły, ale również w innych ciekawych miejscach najbliższej okolicy i kraju, które odwiedzają bezpłatnie uczestnicy projektu.
  Podczas realizacji II etapu uczestnicy zajęć „Z przyrodą za pan brat” z klas I – III odwiedzili Ogród Zoologiczny w Zamościu. Poznawali świat roślin zachwycając się pięknem kwiatów i podziwiając różnorodność ekologicznych ich przystosowań do środowiska. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość spotkania „oko w oko” z przedstawicielami zwierząt niemal wszystkich kontynentów, poznania ich zwyczajów i środowisk życia. Wyjazd pozwolił także na zwiedzenie pięknego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasta Zamość.
  Dzieci uczestniczące w zajęciach „Młody ekolog” z klas I –III mogły zwiedzić jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej na ziemiach polskich – Kopalnię Soli w Wieliczce. Poznały historię kopalni oraz sposoby wydobywania soli dawniej i dziś. Wyjazd również stał się okazją, aby odwiedzić miasto Kraków.
  Młodzież z klas IV-VI w ramach zajęć „Przyroda wokół Nas” wybrała się z wizytą do Ogrodu Botanicznego w Bolestraszycach. Cykl lekcji, jaki został zrealizowany na miejscu pozwolił uczestnikom na poznawanie różnych kolekcji roślin: dendrologiczną, pomologiczną, roślin wodnych i bagiennych, szklarniowych, wrzosowatych, a także roślin biblijnych i użytkowych. Szczególną uwagę zwrócili na gatunki wpisane na krajową czerwoną listę roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych. Wyjazd ten był także okazją do zwiedzenia i poznania historii pięknego zabytkowego miasta Przemyśl.
  Celem wyjazdu uczestników zajęć „Przyroda i Ja” z klas IV-VI stał się Ojcowski Park Narodowy i Świętokrzyski Park Narodowy. Podczas 2-dniowych warsztatów uczestnicy zapoznali się z florą i fauną tych przepięknych obszarów naszego kraju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lekcje, które odbyły się w Egzotarium „Dolina Gadów” w Kielcach, gdzie każdy z uczestników mógł w łatwy i przyjemny sposób poznać anatomię oraz środowisko życia gadów wraz z prezentacją na żywo, a nawet dotknąć ich i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wielkie wrażenie wywarł również pobyt w Jaskini Ciemnej i Nietoperzowej.

  Projekt „Lepsze jutro” dotychczas objął wsparciem 156 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Łętowni. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z zakresu nauki języka angielskiego oraz organizacja profesjonalnej opieki psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia z języka angielskiego to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, a w szczególności pomoc uczniom w lepszym starcie na poziomie szkoły gimnazjalnej w zakresie tego języka. Głównym celem zajęć jest wykształcenie kompetencji komunikacyjnej pozwalającej na posługiwanie się językiem angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach wykorzystywane są modele autentycznej komunikacji tj. krótkie filmy, nagrania CD, dialogi, prezentacje, scenki i teksty z podręczników, w które bezpłatnie łącznie z zeszytami i innymi przyborami biurowymi został wyposażony każdy uczestnik zajęć, co w znacznym stopniu pomaga w osiąganiu założonych celów. Po II etapie realizacji, z projektem pożegnali się uczniowie klas szóstych opuszczając mury Szkoły Podstawowej w Łętowni z końcem roku szkolnego 2010/2011. Serdecznie dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej edukacji!
  Projekt „Lepsze jutro” to również świetlica terapeutyczna, która zbiera doskonałe recenzje i przynosi znakomite efekty. Dzieci, które biorą udział w zajęciach czują się bezpiecznie, mają możliwość odreagowania emocji i napięć, zdobywają nowe umiejętności. Zajęcia w świetlicy terapeutycznej mają charakter spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Uczestnicy podczas zajęć uczą się nowych umiejętności, sposobów zachowania (rozpoznawania emocji, rozwiązywania konfliktów, sztuki odmawiania, radzenia sobie ze złością, niepowodzeniami szkolnymi). Program świetlicy jest także skonstruowany wokół takich zagadnień jak własne aspiracje, czas wolny, przyjaźń, rodzina, zdrowie, motywacja, integracja, budowanie pozytywnej samooceny oraz twórczości plastycznej. Działalność świetlicy zostanie wznowiona już we wrześniu wraz z powrotem uczniów i uczennic z wakacyjnego wypoczynku.

  Zajęcia – te zarówno w projekcie „Szkoła równych szans” jak i „Lepsze jutro”, cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja uczestników. Realizacja projektów pozwala dzieciom miejscowości Łętownia na wszechstronny, harmonijny rozwój.
  Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 rozpocznie się ostatni III etap projektów, w którym również zaplanowano szereg interesujących i atrakcyjnych zajęć. Grono beneficjentów projektu zostanie poszerzone o nowych uczestników – pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej w Łętowni, których już teraz serdecznie zapraszamy do udziału!

  Więcej informacji na temat realizowanych projektów można uzyskać na stronach internetowych projektów:
  Projekt Szkoła równych szans – www.projekt-szkolarownychszans.eu
  Projekt Lepsze jutro – www.projekt-lepszejutro.eu

  Adam Madej
  Ź: Starostwo Leżajsk

  Poprzedni artykułModele latające na uwięzi. Kadrowicze w Wierzawicach
  Następny artykułNIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON !