W dniu 16 maja br. dokonano uroczystego otwarcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka –Kolonia Polska”.

Wśród zaproszonych Gości byli obecni: Ksiądz Proboszcz Parafii pod Wezwaniem Świętego Józefa w Tarnawcu  Piotr Babijczuk oraz Wikariusz Andrzej Olejarz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, Starosta Leżajski Jan Kida, Wicestarosta Leżajski Marek Kogut, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Trębacz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Alina Cebulak oraz  Andrzej Chojnacki, radni Rady Powiatu Leżajskiego Jan Krzyżak, Adam Wylaź, Roman Szałajko, Józef Majkut, Marek Ordyczyński, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu Marek Karakuła, Krzysztof Sobejko, Tadeusz Halesiak, Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka Stanisław Kotulski, Sołtys wsi Kuryłówka Wiesław Borek, przedstawiciele firmy SKANSKA S.A., przedstawiciele jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz pracownicy urzędu.

Po przedstawieniu kilku informacji dotyczących inwestycji poświęcono most, a następnie uroczyście przecięto wstęgę. W tym samym dniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz z rąk Starosty Leżajskiego oraz Wicestarosty odebrał nagrodę Przyjaciel Powiatu Leżajskiego w kategorii osobowość.

Dane dotyczące oddanego do użytku mostu:

Most w ciągu drogi powiatowej nr 1250 R Kuryłówka – Kolonia Polska, jednoprzęsłowy stały o szerokości całkowitej 10,28m. Szerokość użytkowa to 9,50 w tym jezdnia o szerokości 6,5 m; natomiast chodniki 2 x 1,25 mb. Długość mostu 27 metrów,  nośność 40 ton tj. klasa „B”.  Roboty na moście rozpoczęły się w październiku zeszłego roku z planowanym zakończeniem do końca czerwca br. Roboty faktycznie  zakończono 15 kwietnia br., zatem 2,5 m-ca wcześniej od terminu umownego. Wartość inwestycji to kwota 1 688 701,64 złotych brutto (w tym 1 297 200,00 z rezerwy ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, 16 000,00 – Gmina Kuryłówka, 375 501,64 środki Powiatu Leżajskiego). Wykonawcą inwestycji była firma Skanska S.A.

ź: Starostwo Leżajsk