Od września edukacja w przedszkolach będzie dotowana z budżetu państwa. Dzięki temu opłaty wnoszone przez rodziców wyniosą nie więcej niż jeden złoty. Co to w praktyce oznacza dla rodziców posyłających dzieci do publicznych przedszkoli na terenie powiatu leżajskiego?

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę. Zmiany będą widoczne w Leżajsku, gdzie samorząd prowadzi trzy przedszkola. Rodzice do tej pory za każdą dodatkową godzinę (to jest powyżej darmowych pięciu) płacili 1,40 zł. Od września – zgodnie z ustawą – ta opłata ma ulec zmniejszeniu. Jeszcze nie wiadomo o ile. – Póki co docierają do nas medialne informacje, że kwota dotacji wyniesie od 300 do 400 zł rocznie na każde dziecko, jednak czekamy na oficjalne pismo z wyliczeniem dotacji. Zmiany nie wpłyną na dostęp do przedszkoli. Do tej pory byliśmy w stanie przyjąć wszystkie chętne dzieci z naszego miasta – mówi Marek Karakuła, wiceburmistrz Leżajska. Jak dodaje, rada miasta zajmie się tematem przedszkoli w połowie sierpnia br.

W gminie Grodzisko Dolne funkcjonują dwa przedszkola i cztery oddziały przedszkolne. – W placówkach,  dla których organem prowadzącym jest gmina, za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice ponosili koszt w wysokości 1 zł za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej, powyżej pięciu godzin bezpłatnych. Założenia ministerialne nasza gmina realizuje już od roku, więc rada nie musi podejmować stosownych uchwał – wyjaśnia Jacek Chmura, wójt gminy Grodzisko Dolne. Władze gminy zapewniają, że zmiany zasad finansowania przedszkoli nie będą miały wpływu na dostęp do publicznych przedszkoli. W Gminie Grodzisko Dolne sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych umożliwia wszystkim dzieciom dostęp do opieki przedszkolnej.

Ź: PRZEDRUK GŁOS LEŻAJSKA 2013 przedszkola