Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego .

W przygotowanym informatorze znajduje się:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

3. Wykaz punktów konsultacyjnychudzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

4. Wykaz podmiotów realizujacych programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemoca w rodzinie.

6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem przemocy w rodzinie  na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W powiecie leżajskim podmiotem realizujacym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc  w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 8, tel: 17 242 8258, godziny pracy : 7.30 – 15.30.