Okres zimowy i jesienno-zimowy to czas najbardziej niebezpieczny dla kierowców i innych użytkowników drogi. Niekorzystna pogoda i ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne mają wpływ na samopoczucie i u wielu osób powodują rozproszenie uwagi co jest częstą przyczyną wypadków i kolizji drogowych.

Okres zimowy i jesienno-zimowy to czas najbardziej niebezpieczny dla kierowców i innych użytkowników drogi. Niekorzystna pogoda i ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne mają wpływ na samopoczucie i u wielu osób powodują rozproszenie uwagi co jest częstą przyczyną wypadków i kolizji drogowych.
Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego w tym okresie są piesi. Ciemna odzież, kaptury, parasole utrudniają ich widoczność. Nawet w ciągu dnia, podczas złych warunków atmosferycznych, pieszy jest słabo widoczny i często zlewa się z otoczeniem.

W nocy lub przy złej pogodzie, kierowca widzi pieszego ubranego w ciemny strój z odległości 20-30 metrów. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża – kierowca nie jest w stanie szybko zareagować i na drodze często dochodzi do potracenia. Jeśli pieszy ma na sobie jasne ubranie, widoczny jest z odległości około 50 metrów. Gdy ma kamizelkę odblaskową lub inny odblaskowy element jego widoczność sięga od 150 nawet do 300 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.