Nowa Rada Muzeum Ziemi Leżajskiej

  211
  0

  W dniu 12.03.2012 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie Rady Muzeum I kadencji oraz nowo wybranej Rady. Starosta Leżajski Jan Kida oraz Dyrektor  Muzeum Andrzej Chmura wręczyli podziękowania członkom Rady I kadencji w osobach Antoni Bereziewicz, Józef Półćwiartek, Dariusz Żak, Bogumił Pempuś, Stanisław Chmura, Roman Kostyra, Piotr Urban  za czteroletnią pracę na rzecz rozwoju Muzeum Ziemi Leżajskiej.

  Następnie wręczono akty nominacji nowo wybranej Radzie. W skład Rady weszli Zbigniew Rynasiewicz, Maria Horoszko, Małgorzata Walania, Leszek Połeć, Leszek Sarzyński, Józef Półćwiartek, Antoni Bereziewicz. Uczestnicy spotkania zwiedzali  Muzeum Ziemi Leżajskiej, a następnie nastąpił wybór Przewodniczącego i Zastępcy Rady Muzeum II kadencji. Przewodniczącym Rady Muzeum został Antoni Bereziewicz, a Zastępcą Małgorzata Walania. W kolejnym punkcie spotkania  nastąpiło zapoznanie Rady z kompetencjami wynikającymi z ustawy o muzeach oraz z regulaminem działalności Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej.

  Kompetencje Rady Muzeum: 1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., 2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

  Ź: Starostwo Leżajsk

  Poprzedni artykułPoznajmy kulturę Afrykanów
  Następny artykułWsparcie dla pogorzelców