W dniu 24 kwietnia na szatni sportowej w Grodzisku Górnym, odbyło się pierwsze z trzech spotkań w ramach realizowanego z Lubelską Fundacją Inicjatyw Menedżerskich projektu PAS.

Celem projektu jest włączenie mieszkańców w proces planowania i podejmowania decyzji. W spotkaniu o nazwie RADAR wzięło udział 32 uczestników, reprezentujących różne grupy społeczne. W trakcie prowadzonych rozmów, poprzez głosowanie, wybrano najważniejsze obszary życia, jakie w naszej gminie wymagają interwencji, tj.: zdrowie, praca, edukacja, bezpieczeństwo, transport, środowisko.

W kolejnym etapie projektu, ankieterzy przeprowadzą szczegółowy wywiad wśród 200 mieszkańców gminy. Najwięcej pytań dotyczyć będzie obszarów skazanych na spotkaniu.

W kolejnym spotkaniu będą zgłaszane konkretne inicjatywy w obszarach wymagających poprawy. Będziemy dyskutowali nad tym, co istotne dla naszej gminy, w jakiej kolejności planować inwestycje, w jakich kierunkach rozwijać gminę.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie, zapraszamy na kolejne spotkanie, na przełomie maja i czerwca, o terminie którego poinformujemy na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej FIM-u