W dniu 27.11.2014 oku odbyła się I sesja Rady Powiatu Leżajskiego V kadencji. W trakcie obrad dokonano wyboru Prezydium Rady Powiatu na czele z  panią Danutą Pinderską – Przewodniczącą Rady Powiatu Leżajskiego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Leżajskiego – pana Franciszka Krajewskiego oraz pana  Mieczysława Tołpę. Na ostatniej sesji dokonano również wyboru Przewodniczącego Zarządu Powiatu Leżajskiego – Starosty Leżajskiego pana Marka Sliża, oraz  Wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu Leżajskiego – Wicestarostę Powiatu Leżajskiego pana Zdzisława Leśko oraz etatowego członka Zarządu Powiatu Leżajskiego pana Lucjana Czenczka.

ź: Starostwo Leżajsk