W związku z tym, iż miasto musi szukać oszczędności po tym, jak ustalaniem budżetu zajęło się RIO, burmistrz zadecydował o kolejnych cięciach – tym razem objęły one radnych miasta.

Ireneusz Stefański – Burmistrz Leżajska wyjaśnia, że zamiast początkowych 100 tys. zł na ten cel, RIO przyznało 84 tys. zł. Trzeba było więc dokonać cięć i tak przewodniczący rady dostawał będzie 1 113 zł (o 212 zł mniej niż dotychczas), zastępca przewodniczącego rady 600 zł (0 107 zł mniej), przewodniczący komisji 442 zł (o 88 zł mniej) a radni po 371 zł (o 71 zł mniej).

To nie jedyna zmiana, bowiem zmieniono również zasady wysokości diety w przypadku nieobecności na sesji. Dotychczas, gdy obecność była usprawiedliwiona, wypłacano całą kwotę bez potrąceń, zaś gdy obecność była nieusprawiedliwiona pomniejszano ją o 20 procent. Od tej pory za każdą nieobecność dieta będzie niższa o 20%, bez względu na to, czy obecność była usprawiedliwiana czy też nie.