Ruszyła modernizacja Urzędu Gminy Grodzisko Dolne. Jak podkreślają miejscowe władze, chociaż budynek wygląda jak z minionego ustroju, to na kapitalny remont musiał poczekać do tego roku,  ponieważ w gminie były pilniejsze potrzeby. Poza tym pojawiła się możliwość sięgnięcia po środki z zewnątrz.

Inwestycja jest częścią większego projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, obejmującego również Zespół Szkół w Grodzisku Górnym oraz Szkołę Podstawową w Zmysłówce. Całkowity koszt remontu urzędu oraz szkół wyniesie ok. 1,8 mln zł, z czego 85% to środki pozyskane z Unii Europejskiej, za resztę gmina zapłaci z własnego budżetu.

– Urząd to ważny budynek, bo służy wszystkim mieszkańcom. Wygląd, jaki nabierze po zakończeniu prac, jest elementem gminnej koncepcji standaryzacji obiektów użyteczności publicznej. Poza poprawą wyglądu, wymierną korzyścią będzie obniżenie kosztów jego eksploatacji – wyjaśnia Jacek Chmura, wójt Grodziska Dolnego.

Co konkretnie zmieni się w urzędzie? Rozpoczęte w połowie sierpnia prace obejmą m. in. przebudowę dachu, termomodernizację, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, odbojówkę z kostki brukowej. Prace zakończą się pod koniec listopada br. Już teraz na stronie internetowej gminy można zobaczyć wizualizację odnowionego urzędu.

Trwa także budowa parkingu przed i za urzędem. Dzięki temu w październiku br. przybędzie 35 miejsc parkingowych. Następnie planowana jest budowa parkingu pomiędzy urzędem a ośrodkiem zdrowia oraz w miejscu obecnych miejsc postojowych. W planach jest też poszerzenie drogi w kierunku stacji paliw.

ź: PRZEDRUK GŁOS LEŻAJSKA WRZESIEŃ 2013r.