Ku końcowi zmierzają prace związane z rewitalizacją parku w Grodzisku Dolnym. Wykonana została już większość z zaplanowanych robót. Obecnie trwają prace związane z montażem trejażu wystawowego oraz wykonywane są nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Do wykonania pozostały jeszcze prace polegające na wykonaniu nowych trawników, dokończenie przebudowy pomnika- montaż krzyża i napisów oraz niezbędne prace porządkowe.

Zadanie realizowane jest wspólnie przez Stowarzyszenie “Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” oraz Gminę Grodzisko Dolne.

Rewitalizacja parku możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.