Rodzinne domy pomocy w powiecie leżajskim?

  187
  0

  Mieszkając na wsi, prowadzą czynne gospodarstwa rolne i jednocześnie dysponują odpowiednimi warunkami lokalowymi do świadczenia tego typu usług. Posiadają także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu usług agroturystycznych oraz w opiece nad osobami starszymi.
  Prowadzenie takiej działalności jest trudne i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak stwarza możliwość uzyskania ciekawej pracy we własnym domu oraz stałego, uczciwego i godziwego zarobku. Za tworzeniem rodzinnych domów pomocy przemawia również fakt, że gminy i rodziny, które z różnych powodów nie mogą zapewnić opieki nad osobą starszą, zyskają dodatkową możliwość powierzenia jej rodzinie prowadzącej taki dom. Warto podkreślić, że dzięki takiej inicjatywie opieka może być sprawowana blisko miejsca zamieszkania osoby starszej, w dobrych, bo domowych warunkach, w przyjaznym i naturalnym środowisku i – co najważniejsze – w rodzinnej atmosferze. Z rodzinnych domów pomocy funkcjonujących w Naszym powiecie wszyscy możemy odnieść wiele korzyści. Możemy, ale nie bezwarunkowo.
  Jako społeczeństwo niestety się starzejemy. Liczba osób w wieku powyżej 65 lat systematycznie wzrasta. W naszym województwie do 2030 roku przybędzie ponad 50 tys. osób w wieku senioralnym, a w powiecie leżajskim prawie 6 tys. Dodatkowo migrujemy – chociażby za pracą – także daleko poza granice naszego kraju, czasami nawet całymi rodzinami. Stąd coraz więcej samotnych osób starszych. Życie w samotności, szczególnie po odejściu bliskich jest główną przyczyną pogarszania się stanu zdrowia. Z kolei osoby opiekujące się starszymi krewnymi często stają przed dramatycznym wyborem pomiędzy własną aktywnością zawodową a obowiązkami rodzinnymi. Może więc warto już teraz zainteresować się tym problemem i przygotować się do przyszłych wyzwań oraz nieuniknionych zmian?

  Czym są rodzinne domy pomocy?

  To nowoczesna i odpowiadająca na problemy starzejącego się społeczeństwa forma opieki nad osobami starszymi. Mieszkańcy rodzinnego domu pomocy są w pewnym sensie także członkami rodziny, która się nimi opiekuje. Jest to pośrednia forma opieki pomiędzy indywidualną opieką w miejscu zamieszkania a ofertą instytucji prowadzonych przez powiat lub prywatnych domów pomocy społecznej. To propozycja dla tych osób starszych, które pomimo zawansowanego wieku i związanych z nim ograniczeń, są w stanie samodzielnie funkcjonować przy wsparciu innych osób. Rodzinne domy opieki zapewniają całodobową (lub wariantowo całodzienną) opiekę, ubiór, wyżywienie, higienę i zagospodarowanie czasu wolnego. Nie świadczą jedynie usług pielęgniarskich, nie licząc doraźnej pomocy w sytuacji gdy mieszkaniec zachoruje. Między innymi dlatego pobyt w takiej placówce jest odpowiednio tańszy – średnio o około 30%. Z naszego rozeznania wynika, że kosztuje on maksymalnie 2000 zł/na miesiąc. Osoba starsza pokrywa koszty swojego pobytu w domu w wysokości 70% swojej emerytury. Resztę, tzn. różnicę pomiędzy całkowitym kosztem pobytu i przekazaną częścią emerytury pokrywa rodzina osoby starszej, a w dalszej kolejności gmina. Podejmowaniem decyzji o skierowaniu do rodzinnego domu opieki oraz monitorowaniem tego typu działalności zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. W proces oceny jakości świadczonych usług włączone są różne osoby, w tym rodzina podopiecznego.
  Rodzinne domy pomocy nie są konkurencją dla istniejących Domów Pomocy Społecznej (DPS), lecz stanowią uzupełnienie ich oferty – między innymi ze względu na ograniczony katalog usług. W sytuacji, kiedy będą one świadczyć swoje usługi dla mieszkańców innych powiatów, ich funkcjonowanie może się wręcz przyczynić do rozwoju Domów Pomocy Społecznej, bowiem w sytuacji pogorszenia się sprawności i stanu zdrowia klientów tylko DPS jest w stanie zapewnić pełny pielęgniarsko-medyczny zakres usług.

  Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy?

  Każdy, kto lubi innych ludzi, jest empatyczny, cierpliwy, ale także zdecyduje się podjąć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo powinien posiadać odpowiedni, dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych lokal (najlepiej parter budynku) z możliwością zamieszkania przez co najmniej 3 a maksymalnie 8 osób, wyposażony w kuchnię, pomieszczenie do wspólnego korzystania oraz węzeł sanitarny. Szczegółowe warunki określa rozporządzanie w tej sprawie. Kwalifikacje zawodowe osób zainteresowanych prowadzeniem domu nie są w przepisach określone, ale wykształcenie kierunkowe czy odbyte szkolenie (opiekun osoby starszej) może być pomocne i stanowić dodatkowy atrybut. Ważniejsze jest jednak osobiste doświadczenie osoby prowadzącej dom – np. sprawowanie opieki nad starszymi członkami własnej rodziny, czy też praca za granicą w takim charakterze. Ale najważniejsze jest wielkie serce, którego wyrazem jest odpowiednia postawa wobec innych ludzi wymagających opieki. To zajęcie dla tych, którzy potrzeby innych, oraz dobre i uczciwe relacje z innymi przekładają nad pieniądze, którzy w opiece nad innymi, słabszymi osobami, widzą sens swojego życia. Ten biznes, bo jest to w końcu działalność gospodarcza, musi być „czysty”. Czysty pod każdym względem.
  Co ciekawe – nie ma jeszcze takiego domu w województwie podkarpackim. W Polsce jest ich zaledwie 11, mimo że od wielu lat istnieją możliwości prawne sprzyjające tworzeniu rodzinnych domów opieki. Brakuje nam jednak odpowiednich wzorców i doświadczeń. Takie doświadczenia mają rozwinięte państwa europejskie, które od dawna borykają się z problemem starzenia się społeczeństwa. Niektóre dysponują wypracowanymi rozwiązaniami a liderem w zakresie organizacji i liczby (ponad 1000) rodzinnych gospodarstw opieki jest Holandia. Związek naszego powiatu i Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju (LSR) z problemem rodzinnych domów pomocy ma już długą i ciekawą historię sięgającą 2000 roku. Powiat Leżajski i LSR realizowały kilka projektów finansowanych ze środków rządu holenderskiego. W ramach współpracy na bazie najlepszych doświadczeń, nie tylko holenderskich, powstał między innymi „Program rozwoju obszarów wiejskich w powiecie leżajskim”, oraz zorganizowano kilka wizyt studyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele naszego powiatu. Od początku tej współpracy rodzinne domy pomocy były szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań (raporty, kwerendy prawne, wizyty w gospodarstwach holenderskich, spotkania organizowane z kierownikami regionalnych instytucji – lokalnie i na poziomie regionu). Szkoda byłoby tych doświadczeń i dotychczasowej pracy nie wykorzystać. Utrzymujemy w dalszym ciągu stałe kontakty z kluczowym dla tej współpracy i przyszłych działań konsultantem/ekspertem holenderskim, panem Kees’em Manintveldem.

  Kim jesteśmy?

  Obecnie jesteśmy zespołem współpracujących osób reprezentującym różne organizacje i instytucje powiatu. Nie jesteśmy organizacją. Nie jesteśmy nawet powiązani formalnym porozumieniem. Stowarzyszenie LSR pełni w tej inicjatywie tylko funkcję koordynacyjną i administracyjną. W dotychczasowe prace byli i są zaangażowani przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Leżajsku, Wojewódzkiego i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, OPS -ów, PCPR, lokalnych organizacji pozarządowych oraz rolnicy, wolontariusze i zainteresowani problemem mieszkańcy powiatu. Spotykamy się, inicjujemy spotkania z zainteresowanymi osobami i instytucjami, cierpliwie gromadzimy wiedzę związaną z rodzinnymi domami i zdobywamy kolejne doświadczenia.
  Jesteśmy przekonani, że rodzinne domy pomocy będą w przyszłości ważnym, efektywnym uzupełnieniem systemu pomocy społecznej w gminie, oraz najlepszym przykładem nowoczesnego podejścia gminy do realizacji zadań publicznych poprzez przekazywanie ich w ręce samych mieszkańców. Uważamy, że problem zapewnienia opieki dla osób starszych będzie narastał i niestety sam się nie rozwiąże. Dlatego staramy się już teraz zainicjować dyskusję, podejmować działania i zachęcać do nich zainteresowanych po to, aby na tę nieodległą przyszłość odpowiednio się przygotować.
  Jesteśmy otwarci na dzielenie się informacjami oraz ciekawi różnych opinii związanych z zaprezentowanym tematem. Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane utworzeniem takiego domu lub zapewnieniem w tej formie opieki dla bliskiej osoby. Zapraszamy również wszystkich Państwa, którzy uznaliście, że poruszony problem jest ważny do aktywnego kontaktu i podzielenia się z nami swoimi opiniami. Państwa uwagi pomogą nam w dalszej pracy.

  Krzysztof Rogowski
  Konsultant w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju LSR

  Dane do kontaktu:
  krzysztofrogowski@lsr.pl
  tel.: 531 872 424

  ź: Starostwo Powiatowe

  Poprzedni artykułWyremontowano kolejną drogę powiatową.
  Następny artykułMuzeum Ziemi Leżajskiej dostępne na stronie Wirtualnych Muzeów Podkarpacia!