Prace modernizacyjne, które w Ośrodku Hodowli Głuszca w nadleśnictwie Leżajsk trwały od 2011 roku, miały na celu poprawę warunków życia tych ptaków. Cel ten został niewątpliwie osiągnięty.

Obiekt składa się obecnie z dwóch odchowalni dla piskląt, 24 zadaszonych odrębnych boksów oraz 14 wybiegów oddzielonych siatką. Dzięki temu możliwe jest przetrzymywanie tu ok. 50 dorosłych osobników oraz wychowanie nawet 100 młodych. Dodatkowo wybudowano miejsce stanowiące zaplecze hodowli, gdzie przechowywany jest pokarm.

Obiekt ten to nie tylko hodowla, ale także miejsce to pełni rolę edukacyjną. Zamontowane lustra weneckie pozwalają na podglądanie tych jakże płochliwych ptaków na ich wybiegach. A jest to o tyle ciekawe i ważne, gdyż w stanie wolnym głuszce są gatunkiem zanikającym na Podkarpaciu i od roku 1995 podlega ochronie ścisłej. Obecnie znajduje się tu 19 kur i 12 kogutów a w latach 2013-2019 na wolność trafiło stamtąd 203 osobniki.