W czerwcu tego roku zakończyć się ma nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku.Poprawią się nie tylko warunki lokalowe, ale i zwiększy się powierzchnia starostwa powiatowego w Leżajsku. Projekt zakładał dobudowę kolejnego piętra, na którym znajdzie się sala obrad rady powiatu, sala posiedzeń komisji i biuro rady.

Obecne sesje radnych odbywają się aktualnie w budynku Muzeum Ziemi Leżajskiej, które nie jest odpowiednio przystosowane do takich celów. Starosta leżajski Marek Śliż podkreśla że w budynku starostwa brakuje miejsca na rozmowy z różnymi delegacjami i spotkania członków komisji.

Na parterze leżajskiego starostwa ma zostaną stworzone dodatkowe pomieszczenia na między innymi poczekalnie dla wydziału komunikacji, która jest oblegana przez petentów. Osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły skorzystać z zewnętrznej windy. Wartość wszystkich prac wynosi 2 miliony 400 tysięcy złotych.