Rozmowa z Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa MARKIEM ORDYCZYŃSKIM kandydatem z Leżajska do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Marek Ordyczyński Od sześciu lat Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywnie uczestnicy w rozwoju Podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W tym czasie Podkarpacka wieś skorzystała z kilku miliardowego unijnego wsparcia. Pieniądze te pozwoliły wielu gospodarstwom rolnym zakupić nowoczesne maszyny a przemysł rolno – spożywczy stał się bardziej konkurencyjny. Od 2010 roku Radny Rady Powiatu Leżajskiego. Wcześniej pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, gdzie między innymi pełnił funkcję Kierownika Urzędu Pracy oraz w Starostwie Powiatowym w Leżajsku na stanowisku Naczelnika ds. promocji i współpracy międzynarodowej. Ma liczne doświadczenia w międzynarodowej współpracy. Wspomagał powstanie nowoczesnych instytucji rynku pracy na Łotwie i w Estonii. Jako konsultant współpracował z polskimi, holenderskimi i duńskimi ministerstwami pracy, rolnictwa oraz spraw zagranicznych w przygotowaniu Polski do wdrożenia programów unijnego wsparcia. Biegle posługuje się językiem angielskim. Od urodzenia mieszka w Leżajsku. Żona Renata jest nauczycielką, oboje są szczęśliwymi rodzicami Ani, Alka i Maćka. Jego hobby to architektura, motoryzacja, aktywne spędzanie czasu w ogrodzie.
W zbliżających się wyborach samorządowych kandyduje do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy Platformy Obywatelskiej ( lista nr 4 miejsce 4)

Co wpłynęło na decyzję o kandydowaniu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego?
To, że jestem na liście kandydatów do Sejmiku to w pełni przemyślana decyzja. Uważam bowiem, iż zdobywając mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego będę mógł w większym stopniu wspomagać rozwój Leżajska, Leżajskiego Powiatu i całego Podkarpacia. Jako samorządowiec widzę jak bardzo rozwój gmin czy powiatów uzależniony jest od zewnętrznych możliwości, przede wszystkim finansowego wsparcia środami unijnymi różnych projektów. Nie ma takiej dziedziny związanej życiem społeczno-gospodarczym, która nie jest wspierana środkami zewnętrznymi przede wszystkim unijnymi. Samorząd Wojewódzki jest największym dysponentem takich pieniędzy i ważne jest aby te środki dobrze i mądrze spożytkować. Osobiście mam duże doświadczenie w zarządzaniu unijnym funduszami i wiem, w których obszarach są największe potrzeby wspierania w kolejnych latach. Pełniąc funkcje publiczne i w pełni angażując się w działalność społeczną zawsze pomagam ludziom, zabiegam o rozwój Podkarpackiego Województwa i jego mocną pozycję. Będąc radnym Sejmiku Wojewódzkiego moje możliwości niesienia pomocy ludziom i rozwiązywania problemów znacznie się zwiększą, stąd taka właśnie decyzja.

unnamed

A Jak chce Pan przekonać do siebie mieszkańców Ziemi Leżajskiej?
Powiem krótko, zawsze mogłem na nich liczyć. Jestem dumny z faktu, iż od urodzenia jestem związany z Ziemią Leżajską. Mimo, iż od 6-ciu lat pracuję w Rzeszowie, to jako radny Rady Powiatu Leżajskiego stale żyję sprawami Powiatu Leżajskiego. Z racji pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspieram szczególnie inicjatywy dotyczące rozwoju gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych oraz funkcjonujące w naszym powiecie zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego. Natomiast jako Radny Rady Powiatu Leżajskiego i członek komisji budżetu szczególnie interesowałem się projektami drogowymi, współpracą z samorządami miast i gmin naszego powiatu, edukacją, służbą zdrowia oraz działalnością organizacji pozarządowych. Przez ostatnie lata zdobyłem bardzo duże doświadczenie, które będę mógł w pełni wykorzystać jako radny Sejmiku Wojewódzkiego. Doświadczenie oraz znajomość nie tylko Leżajskiego Powiatu, ale całego Województwa Podkarpackiego wraz z funkcjonującymi w nim instytucjami to mój największy atut, aby ubiegać się o mandat. Jest jeszcze jedna rzecz dla mnie równie ważna. Nigdy nie były mi obojętne sprawy ludzi, ich los, problemy czy to z brakiem pracy czy inne. Na ile mogłem i na ile potrafiłem angażowałem się by pomagać ludziom. Prosząc mieszkańców Ziemi Leżajskiej o głos w wyborach zapewniam, że nie zmienię swoich przekonań i nastawienia do ludzi. Ludziom należy pomagać a najbardziej tym, którzy z różnych powodów tej pomocy najbardziej potrzebują.

Co jako Radny Rady Sejmiku Województwa Podkarpackiego miałby Pan do zaoferowania mieszkańcom Leżajska?
Leżajsk i cały powiat leżajski potrzebuje więcej miejsc pracy. To największy nasz problem i tutaj widzę najbardziej swoją rolę. Chcę pomagać staroście powiatu, burmistrzom Leżajska i Nowej Sarzyny, wójtom Gminy Leżajsk, Grodzisko Dolne i Kuryłówka w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój infrastruktury i przede wszystkim w rozwijaniu inicjatyw tworzących miejsca pracy. Samorząd Województwa odpowiada za powstanie i realizację strategii rozwoju województwa. Moja osoba może być gwarantem tego, iż nasz powiat, Leżajsk i Nowa Sarzyna będą miały możliwości rozwoju. Będą mogły przez najbliższe lata skutecznie pozyskiwać jakże potrzebne nam środki finansowe. Bardzo mi też zależy na wzmocnieniu funkcjonowania w powiecie szkół, w tym szczególnie w zakresie kształcenia ponad gimnazjalnego. Mamy naprawdę bardzo dobre szkoły, świetną kadrę, ale stale trzeba dbać o rozwój warunków kształcenia. Marzy mi się większe niż dotąd powiązanie kształcenia z możliwościami podejmowania pracy u nas a nie niestety w firmach poza Leżajskiem. A są ku temu warunki. Dzisiaj Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku posiada najnowocześniejsze obrabiarki CNC i jest w stanie wypuścić na rynek najlepszych specjalistów. Trzeba próbować ściągnąć do nas inwestorów by absolwenci na miejscu podejmowali pracę. Tutaj widzę ogromną szansę w wykorzystaniu stref ekonomicznych a takie powstały lub są planowane w Leżajsku, Nowej Sarzynie, w Gminie Leżajsk czy w Grodzisku Dolnym. W tym celu ułatwić nam powinna coraz lepsza infrastruktura drogowa w tym już prawie gotowa obwodnica Leżajska, która przez pokolenia była tylko marzeniem a lada moment stanie się faktem. Mimo oczywistych problemów naszych mieszkańców mamy dużo powodów do dumy. Na każdym kroku widzimy jak Leżajsk i cały powiat pięknieje. Remonty i nowe inwestycje są niemal w każdym miejscu a najlepsze ich wizytówki to niedawno zakończony projekt budowy nowoczesnego Franciszkańskiego Ośrodka Kultury przez Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku czy odrestaurowanie Leżajskiego Kościoła Farnego p.w. Świętej Trójcy wraz z przepięknym otoczeniem. Naprawdę już dzisiaj mamy być z czego dumni a trzeba nam zgody, współpracy i wzajemnego zaufania by w najbliższych latach zrealizować nasze marzenia jakimi są nowe i jakże potrzebne miejsca pracy. Mamy w Powiecie Leżajskim wielu wspaniałych ludzi, mamy posła Ziemi Leżajskiej Zbigniewa Rynasiewicza, który tak bardzo dużo zrobił dla Leżajskiego Powiatu więc myślmy pozytywnie, zmobilizujmy się i wykorzystajmy nasz wielki potencjał. Ja wierzę, iż najlepsze lata dla Leżajska i naszego powiatu są dopiero przed nami.

Jak Pan ocenia swoje szanse na zdobycie mandatu?
Uważam, że są bardzo duże. Startuję z mocnej listy jaką wystawiła Platforma Obywatelska i zajmuję wysoką czwartą pozycję. Z tej pozycji można zdobyć mandat i jest na to ogromna szansa, ale pod jednym warunkiem, iż nastąpi duża mobilizacja naszych mieszkańców. Dlatego zwracam się do wszystkich mieszkańców Ziemi leżajskiej niezależnie od wieku czy posiadanych poglądów z apelem o taką właśnie pozytywną mobilizację i nie zmarnowanie tej szansy. Stawiając w dniu 16-go listopada krzyżyk na liście wyborczej numer 4 przy nazwisku Ordyczyński Marek Stefan, głosujecie Państwo za normalnością, dialogiem a nie kłótnią, szacunkiem i zaufaniem a nie nienawiścią i przede wszystkim za mocną pozycją Leżajskiego Powiatu w Województwie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Anna Kielar