25 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Tarnogórze odbyło się ślubowanie oraz pasowanie na uczniów pierwszaków. W uroczystości udział wzięli rodzice, grono pedagogiczne na czele z dyrektorem Piotrem Zawieruckim oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Paul i Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, którzy wręczyli uczniom teczki z niezbędnymi przyborami i pomocami na doby start szkolny. Złożyli oni także życzenia jak najlepszych wyników w nauce i twórczego rozwijania swoich zainteresowań.

Uroczystość była połączona z podpisaniem i złożeniem aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej wraz z czterema klasami. Podpisy na kacie złożyli poseł Jerzy Paul, burmistrz Andrzej Rychel, proboszcz parafii ks. Franciszek Partyka, sołtys Jan Gałdyś, dyrektor Piotr Zawierucki, przewodnicząca rady szkoły Justyna Zarzycka, przewodnicząca rady rodziców Katarzyna Chowaniec oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego Ksawery Gałdyś.

Koszt inwestycji to 3 mln zł, z czego 1,5 mln to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ta długo wyczekiwana w środowisku lokalnym inwestycja będzie realizowana, m.in. dzięki posłowi Jerzemu Paulowi, który zabiegał o uruchomienie środków ministerialnych na tego typu przedsięwzięcia.

ź: Nowa Sarzyna