Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przystąpił do prac związanych z zabezpieczeniem skarpy na zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym.

Mankamentem zbiornika jest to, że w wyniku falowania podmywaniu ulegają płyty żelbetowe, położone na brzegu od strony drogi powiatowej. Powstające w ten sposób wyrwy niebezpiecznie zbliżają się do pasa drogowego. W związku z zaistniałą sytuacją Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przystąpił do wykonania prac mających na celu zabezpieczenie skarpy zbiornika Czyste od drogi na długości 310 metrów. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca ze Stalowej Woli wykona prace polegające na:

ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków

ścinaniu drzew i wykarczowaniu pni

robotach pomiarowych

rozbiórce istniejących płyt

wykonaniu wykopów pod materace siatkowo-kamienne

wbudowaniu ziemi w nasyp

rozplantowaniu ziemi spycharkami

wykonaniu opasek z faszyny

wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych

zagospodarowaniu odkładów

plantowaniu i obsianiu skarp

Termin wykonania prac to 16 listopada 2012r.

ź: Grodzisko Dolne