W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem „Stop Przemocy w Rodzinie”.

Głównym celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży o skutkach przemocy w domu i sposobach reagowania na przejawy agresji. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkoła.

Projekt, mimo trudnego tematu zainteresował wielu chętnych, którzy poświęcili swój cenny czas na wykonanie prac konkursowych. Ogółem napłynęło 117 prac uczniów z różnych kategorii wiekowych. Każdy uczestnik podejmujący się wyzwania wykazał się wielką kreatywnością i ciekawą interpretacją tematu, pokazując poglądy młodych ludzi na przemoc w domach. Jak wiadomo, dom powinien być miejscem bezpiecznym, jednak wiele dzieci, które doświadczyły przemocy domowej, nie czuje się tam szczęśliwie.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Grodziska Dolnego.

Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III zajęła Joanna Wróbel z Wólki Grodziskiej, II miejsce – Malwina Fus z Wólki Grodziskiej i III miejsce Kamil Wojnar również z Wólki Grodziskiej. Wyróżnienia w tej grupie otrzymali: Kacper Pelc z Grodziska Górnego, Justyna Matyja z Wólki Grodziskiej oraz Filip Żak z Wólki Grodziskiej. W kategorii klas starszych (IV-VI) I miejsce zajęła Martyna Czerwonka (Grodzisko Dolne), II miejsce Konrad Bartuś (Grodzisko Dolne), III miejsce Weronika Smędra (Grodzisko Dolne). Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali: Amelia Wojtyna (Grodzisko Dolne), Ada Wawrzaszek (Grodzisko Dolne), Robert Stęchły (Grodzisko Dolne), Szymon Wielgos (Grodzisko Dolne), Oliwia Kulpa (Wólka Grodziska), Julia Jagustyn (Wólka Grodziska), Bartosz Makosiej (Wólka Grodziska), Kamila Duda (Grodzisko Dolne), Emilia Kuźniar (Grodzisko Dolne), Kacper Joniec (Grodzisko Dolne), Patrycja Wróbel (Grodzisko Dolne), Karol Ołowiecki (Grodzisko Dolne), Emilia Kuźniar (Grodzisko Dolne) i Joanna Karakuła (Wólka Grodziska).

W kategorii trzeciej (klasy VII oraz klasy II- III gimnazjum) I miejsce zajęła Daria Drozdowska (Grodzisko Dolne), II miejsce- Zuzanna Szałaj (Grodzisko Dolne), III miejsce Alicja Tysz (Wólka Grodziska), zaś wyróżnienia otrzymali uczniowie z Grodziska Dolnego: Gabriela Rzemyk, Gabriela Tysz, Gabriela Rączka, Krystian Kinach, Wiktoria Gdańska i Julia Stępień.

ź: Grodzisko Dolne