Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowę ul. Mickiewicza od ulicy T. Michałka do potoku Jagoda a także rozbudowę skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej oraz przebudowę ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego.

Zakres robot oprócz całkowitej przebudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej i budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli oraz gruntownej przebudowy infrastruktury podziemnej przewiduje między innymi: położenie nowej nawierzchni bitumicznej (4,8 tys. m2), wykonanie nawierzchni chodników oraz zjazdów (7,7 tys. m2), nowe nasadzenia zieleni i montaż oświetlenia LED.

Wszystkie prace zakończą sie w sierpniu przyszłego roku, ich koszt wynosi 6 mln 60 tys. zł.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 2 mln 344 tys. zł. przez budżet państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

ź: FB / Ireneusz Stefański – Burmistrz Leżajska