Strona główna Gmina Leżajsk Sesja nadzwyczajna, która dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego.

Sesja nadzwyczajna, która dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego.

21
0

25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie nadzwyczajnym.

Po przyjęciu protokołu z VII sesji Rady Powiatu radni przystąpili do realizacji porządku obrad.
Na wstępie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, którą przedstawiła Józefa Zybura-Łyko, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2018 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2019 przedstawił Krzysztof Siwek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą realizacji przez Powiat Leżajski zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej omówił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.
W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, Katarzyna Zygmunt-Kowalska, Iwanna Demyda-Musiał i Łukasz Chudzik występujący w zastępstwie Andrzeja Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący NSZZ Ratowników Medycznych Solidarność ‘80 Marek Kuczek i członek zarządu Wojciech Filip oraz pracownicy leżajskiego pogotowia.
Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawił informację na temat zawartych porozumień, umów i zasad funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu oraz współpracy pogotowia ratunkowego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w tym ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i otwarto dyskusję dotyczącą wspomnianej wyżej kwestii.
ź: Starostwo Leżajsk
Poprzedni artykułDZIELNICOWY URATOWAŁ ŻYCIE MĘŻCZYŹNIE
Następny artykułBurmistrz Leżajska zaprasza na 6 Leżajski Bieg Zośki Turosz