Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu  27 sierpnia 2014r.  tj. w środę o godz. 9.00  w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
  5. Przyjęcie uchwał: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014, w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego Gminy Grodzisko Dolne.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

ź: Grodzisko Dolne