W powiecie leżajskim prowadzona jest obecnie budowa regionalnej sieci szerokopasmowej, w ramach której na terenie całego województwa podkarpackiego powstanie ponad 2 tysiące km nowoczesnej sieci światłowodowej. Wartość inwestycji przekracza 320 mln zł.

Dzięki temu przedsięwzięciu operatorzy będą mieli możliwość doprowadzenia Internetu o prędkości ponad 30 Mb/s do indywidualnych gospodarstw domowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Na chwilę obecną prowadzona jest budowa części liniowej relacji i węzłów:

Wierzawice – Rzuchów – Piskorowice (prace dobiegają końca)
Kuryłówka – Brzyska Wola (prace dobiegają końca)
Laszczyny – Grodzisko Dolne

Prowadzone prace mają zostać zakończone z dniem 31.08.2015 roku. Poniżej prezentujemy mapę przebiegu szkieletu sieci szerokopasmowej.

ź: Starostwo Leżajsk