PRZEDRUK GŁOS LEŻAJSKA – LIPIEC: Niegdyś pięcioosobowa grupa osób bezrobotnych -Paulina Nowak, Justyna Sołek, Alicja Margas, Rafał Dąbek i Jolanta Madej – korzystając z szansy na samozatrudnienie w postaci spółdzielni socjalnej, pomogła wielu rodzinom w opiece nad małymi dziećmi, w systemie dziennym oraz godzinowym.

Początki nie były łatwe, lecz determinacja grupy pozwoliła na osiągnięcie celu. Wielu zapewne powiedziałoby, że jak społecznikami można określić ludzi, którzy otwierają biznes. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” jest nie tylko nowym miejscem pracy dla tej piątki bezrobotnych, ale przede wszystkim placówką pomagająca rodzicom pracującym, jest doskonałą alternatywą dla wynajęcia opiekunki dziecięcej, co często kosztuje tyle, co warta pensja jednego z rodziców.

Oprócz przedszkola, Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” od czerwca 2012r. uruchomiła pierwszą w powiecie „Szkołę Rodzenia”. W 2013r. stworzyła wypożyczalnię strojów karnawałowych, które jednocześnie są wykorzystywane na przyjęciach urodzinowych organizowanych przez spółdzielnię. Od maja 2013r. prowadzona jest tu Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Te wszystkie pomysły na rozwój spółdzielni biorą z zapotrzebowania rynku oraz polepszenia sytuacji materialnej. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” nie zapomina o tym, jak ciężko na terenie Leżajska znaleźć pracę, dlatego ciągle dąży do rozwijania się i zasilania swego grona nowymi osobami, jednak aby było to możliwe, przydałoby się wsparcie materialne.

Pięcioro byłych bezrobotnych, by zwiększyć szanse na powiększenie liczby pracowników, poprzez udział w konkursach szuka sposobności do znalezienia środków na rozwinięcie działalności. Dotychczasowy trud pracy w kwietniu tego roku został uwieńczony w konkursie „Edukacja z motywacją” oraz w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”, nad którym patronat sprawuje prezydent RP. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ANNA KIELAR