Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie na uroczystej Gali podsumował konkurs pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”, którego celem była promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wsparcie i rozwój podkarpackich przedsiębiorstw społecznych.

Podczas Gali wytypowano tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżnione zostały podmioty ekonomii, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniły się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w kategorii LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM wyróżnienie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Dębnianka. Natomiast w kategorii ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ pierwszą nagrodę otrzymał Mariusz Urban – Prezes Zarządu naszej Spółdzielni.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz przez patronów medialnych: Polskie Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Gazetę Codzienną Nowiny.