14 października o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Mirosławem Surdejem pracownikiem IPN Odział w Rzeszowie, autorem książki “Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej- Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944- 1947”.
Celem tej publikacji jest odtworzenie historii Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej- Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947. Wiosną 1946 r. obejmował on swą działalnością północną część ówczesnego województwa rzeszowskiego oraz fragmenty województw lubelskiego i kieleckiego. Książka przedstawia przeobrażenia strukturalne Okręgu, charakterystykę jego kadry dowódczej, a także formy i metody działania. W obliczu kolejnej okupacji Polski i perspektywy sowieckiego zniewolenia żołnierze Okręgu Rzeszowskiego NOW/NZW prowadzili bezkompromisową walkę z komunistycznym aparatem represji. Chronili ludność polską przed zagrożeniem ze strony ukraińskich formacji nacjonalistycznych oraz pospolitych bandytów. Zmiany sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej zmusiły kierownictwo NOW/NZW do zawieszenia działalności Okręgu Rzeszowskiego w kwietniu 1947 r. Część jego żołnierzy kontynuowała jednak walkę, a później ukrywała się- ostatni z nich aż do lat sześćdziesiątych XX w.
Powyższe wydarzenie wpisuje się w organizowane uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.