Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Leżajskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 listopada br. (czwartek) w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej, Leżajsk ul. Mickiewicza 20 A. Spotkanie rozpocznie się o 15:30 i potrwa do 16:30.

Celem głównym spotkania jest przekazanie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Leżajskiego informacji na temat możliwości aplikacyjnych organizacji pozarządowych w nowym budżecie UE na lata 2014-2020. Informacja dotyczyć będzie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach, którego cześć środków skierowana będzie na projekty dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne na temat planowanych form wsparcia i typów projektów możliwych do realizacji w nowym okresie programowania.

ź: Starostwo Leżajsk ngo