Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie przekazał pierwsze pakiety środków ochronnych, m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i kombinezony ochronne. Trafiają one do osób mających bezpośredni kontakt z innymi – policji, strażaków, wolontariuszy, pracowników MGOPS, Domu Dziecka, punktów handlowych, gastronomicznych i firm z terenu gminy. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, zapotrzebowanie na tego typu środki jest bardzo duże, stąd samorząd w miarę dostępności zakupuje płyn dezynfekcyjny, rękawiczki i materiał do szycia maseczek.

Część zgromadzonych środków ochronnych – płyn do dezynfekcji i kombinezony ochronne przekazał naszemu samorządowi CIECH Sarzyna S.A. Pragnę z tego miejsca podziękować zarządowi spółki za wsparcie, odpowiedzialność i troskę o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Andrzej Rychel.

Wciąż poszukiwane są osoby posiadające odpowiedni sprzęt, które zechciałyby pomóc w szyciu maseczek. W tej sprawie prosimy kontaktować się z gminną infolinią pod nr 786 100 606.