Zgodnie z zapowiedzią, w dwóch szkołach średnich prowadzonych przez Powiat niebawem zostanie przeprowadzona termomodernizacja, której celem jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie energii, a także unowocześnienie bazy lokalowej.
16 marca br. Starosta Leżajski Marek Śliż i Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko podpisali umowę z właścicielem Firmy Budowlanej REMBISZ Ryszard Rembisz, która będzie wykonawcą zadania. Całość przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową wyniesie 2 091 000,00 zł brutto. W związku z tym, że projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków zadanie będzie dofinansowane z ww. środków w 85%.

W budynku Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego zostaną wykonane następujące prace: wymiana stolarki okiennej (wymiana okien na małej sali gimnastycznej), docieplenie stropodachu, docieplenie ścian (ocieplenie ścian małej sali gimnastycznej styropianem), modernizacja instalacji cwu (montaż instalacji solarnej dla kuchni i dla sali gimnastycznej), modernizacja instalacji grzewczej (wymiana instalacji grzewczej na nową w części instalacji), przebudowa układu wentylacji (montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła). W tym przypadku liczymy na zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie energii o 35,28%.

Prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki zostaną przeprowadzone w dwóch budynkach. W budynku B zostanie docieplony strop poddasza, wymieniona będzie stolarka okienna oraz zostanie wykonana modernizacja instalacji grzewczej (wymiana instalacji grzewczej na nową w części instalacji). Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. W budynku K przeprowadzone będą następujące prace: docieplenie stropu poddasza (docieplenie stropu zewnętrznego poddasza płytami z wełny mineralnej, wymiana stolarki okiennej (wymiana okien), wymiana stolarki drzwiowej (wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych), modernizacja instalacji grzewczej (wymiana instalacji grzewczej na nową) oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Tu zaś mamy nadzieję na zmniejszenie zapotrzebowania na zużycie energii o 44,61 %.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział EP