Jedni się rodzą, drudzy umierają. Niektórzy wyjeżdżają na studia, do pracy za granicę, a inni się osiedlają. Z początkiem każdego nowego roku sprawdzamy jak kształtują się gminne statystyki.

Trend spadkowy

Z roku na rok maleje liczba mieszkańców gminy. O ile w 2013 roku gmina liczyła 8280 mieszkańców, tak w roku 2014 liczba ta zmalała o 37 osób. Zgodnie ze stanem ewidencji ludności prowadzonym przez urząd, na dzień 31 grudnia gmina liczy sobie 8243 mieszkańców. Przeważa płeć piękna – 4151 kobiet i 4092 mężczyzn.

W 2014 roku każde gospodarstwo musiało złożyć deklarację śmieciową. Z dokumentów tych wynika, że faktycznie gminę zamieszkuje ok. 6441 mieszkańców. Liczba ta uwzględnia gospodarstwa zamieszkałe przez rodziny sześcioosobowe i większe, których jest ok. 200. Skąd takie rozbieżności w liczbach? A chociażby stąd, że spora część osób jest w gminie tylko zameldowana, a nie zamieszkała, jak chociażby studenci, czy osoby mieszkające za granicą.

Najliczniejszą miejscowością w naszej gminie jest Grodzisko Dolne, które zamieszkuje 2332 mieszkańców. Drugie jest Grodzisko Górne z 2239 mieszkańcami. Kolejne miejsca zajmują: Grodzisko Nowe – 815, Wólka Grodziska – 763, Zmysłówka – 595, Chodaczów – 549, Laszczyny – 401, Opaleniska – 284, Podlesie – 265.

Mniej urodzeń, więcej zgonów

Efekt rocznego urlopu macierzyńskiego w Gminie Grodzisko Dolne nie zadziałał. Urodziło się nam zaledwie 64 dzieci – gdzie w roku 2013 aż 82. Przeważają dziewczynki – 36, chłopców – 28. Najwięcej małych grodziszczan urodziło się w Grodzisku Dolnym (20), Grodzisku Górnym (17), Grodzisku Nowym (7), i Chodaczowie (5), najmniej w Podlesiu (4), po 3 w Laszczynach, Wólce Grodziskiej, Zmysłówce, i 2 w Opaleniskach. Magdalena i Szymon to najczęściej nadawane imiona dzieciom w zeszłym roku.

Wzrosła liczba zgonów – z 84 na 87. Najmłodsza zmarła osoba miała lat 15, najstarsza 102 lata. W 2014r. w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 49 zgonów, natomiast w 2013r. – 36. Oznacza to, że wzrosła liczba zgonów, które miały miejsce w domu.

Najwięcej osób zmarło w Grodzisku Dolnym – 35, następnie w Grodzisku Górnym -16, w Chodaczowie -9, w Grodzisku Nowym 8, w Wólce Grodziskiej -6, w Podlesiu i Zmysłówce – po 5, w Opaleniskach – 1, w Laszczynach – 1.

Niektóre mieszkanki gminy przekroczyły w roku ubiegłym magiczną liczbę 100 lat. Chodzi w tym wypadku o 102-letnią Apolonię Piela z Grodziska Górnego i 100-letnią Marię Rydzik z Laszczyn (zamieszkała w Grodzisku Nowym).

Małżeństwa

W 2014 roku 86 osób zawarło związek małżeński, a 5 osób rozwiodło się. W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 39 aktów małżeństwa, w tym 2 to akty transkrybowane. Udzielono też 5 ślubów cywilnych.

Przybywa obywateli świata

Transkrybowano – czyli umiejscowiono w księgach stanu cywilnego 20 aktów urodzenia, w tym: 7 – z USA, 6 – z Wielkiej Brytanii, 3 – z Włoch, po 1 z Danii, Hiszpanii, Holandii i Francji.

tekst alternatywny