W remizie OSP w Giedlarowej odbyło się uroczyste przekazanie strażakom sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 42 komplety nowych mundurów w kolorze piaskowym trafiły do jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy Leżajsk. Uniformy te są przeznaczone do użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Całkowita wartość otrzymanej odzieży wynosi 152 913,00 zł. W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości strażacy otrzymali 137 622,24 zł, zaś pozostała kwota 15 291,36 zł pochodzi z budżetu Gminy Leżajsk.

19 grudnia 2019 roku zrealizowano również kolejny wniosek, czyli zakup lekkiego samochodu ratowniczego, który został przekazany OSP w Giedlarowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 150 180,00 zł, z czego 135 000,00 zł to kwota dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, a 15 180,00 zł to wkład własny.

Zarząd Gminny ZOSP RP i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Leżajsk składają podziękowania za nieocenione zaangażowanie w rozwój jednostek, przychylność, zrozumienie ich potrzeb. Nowe samochody pożarnicze, sprzęt i umundurowanie specjalne zapewnią strażakom wsparcie, a mieszkańcom gminy Leżajsk – bezpieczeństwo!

 ź: Gmina Leżajsk