To już pewne. Radni Gminy Leżajsk na wniosek wójta jednogłośnie przychylili się do uchwały o zwiększeniu ekwiwalentu dla strażaków. Na ostatniej sesji (21 sierpnia) podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

Ekwiwalent został więc zwiększony z kwoty 10 zł na 15 zł za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczych i z 5 zł na 8 zł za godzinę szkolenia pożarniczego. Zmiana ekwiwalentu nie była przeprowadzana od 5 lat. W ciągu tego okresu wzrosło przeciętne wynagrodzenie i koszty utrzymania.

ź: GMINNE SYGNAŁY