Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie już po raz trzeci uhonorował tych, którzy wnieśli istotny wkład uczestnicząc w wydarzeniach przeszłości i którym nasz kraj zawdzięcza dzisiejszy wygląd. „Świadek Historii” to nagroda szczególna- ukazująca, że pamięć o historii oraz ludziach ją tworzących ciągle trwa, to wyraz szacunku dla tych, którzy poświęcili się tworzeniu lepszej przyszłości w wolnej Polsce.

Powołana kapituła, na czele z Prezesem IPN-u Panem Łukaszem Kamińskim, wybrała w tym roku sześciu laureatów. Znalazł się wśród nich leżajszczanin- Pan Zbigniew Larendowicz.

Oto sylwetka wyróżnionego Pana Zbigniewa:

„Zbigniew Larendowicz urodził się 15 listopada 1916 r. w Leżajsku. Członek 1. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kosciuszki przy leżajskim gimnazjum, w latach 1935/36 jako dowódca. W latach 1933/34 zorganizował drużynę zuchową we wsi Przychojec. Ukończył Szkołę Starszych Przysposobienia Wojskowego i Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii (1938). We wrześniu 1939 r. służył w 24 Pułku Artylerii Lekkiej, jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika. Dostał się do niewoli sowieckiej, po kilku dniach zbiegł
z transportu jadącego na wschód. Po powrocie do Leżajska działał w Narodowej Organizacji Wojskowej, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję komendanta obwodu (ps. „Wicher”). Po wojnie pracował jako leśniczy. W latach 1964-1968, razem z prof. S. Myczkowskim, tworzył Plan Zagospodarowania Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wielu rezerwatów w Polsce południowej. Brał także udział w opracowywaniu ekspertyz dla Polskiej Akademii Nauk. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działa zawodowo i społecznie. Sporządził opis bibliograficzny niemal całego księgozbioru klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. Oprowadza zorganizowane grupy po bibliotece zakonnej. Swoją wiedzą wspomaga studentów i osoby zainteresowane historią regionalną. Współpracuje z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Od lat dzieli się swoimi wspomnieniami w ramach lekcji szkolnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących historii regionu. Odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Krzyżem Harcerskim, Odznaką Pamiątkową „Akcja Burza” i Odznaką Strzelecką”.

Oprócz Pana Larendowicza nagrodę otrzymali: Krystyna Chowaniec- założycielka i drużynowa grupy harcerskiej w Sanoku, popularyzatorka historii, autorka licznych publikacji
o charakterze historycznym; Dariusz Jasiewicz- artysta, rzeźbiarz, twórca licznych prac
o specyfikacji sakralnej i historycznej w tym tablic i pomników historycznych; Anna Leszczyńska- służyła w Armii Krajowej jako sanitariuszka i łączniczka, nauczycielka patriotyzmu i popularyzatorka historii poprzez imprezy okolicznościowe i wycieczki, Honorowy Członek PTTK; Mieczysław Skotnicki- żołnierz Armii Krajowej, uczestnik walk
o Tyczyn z lipca 1944 roku, współautor Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa, autor tomików i książek historycznych; Maria Szczepańska- odznaczona nagrodą pośmiertnie (zmarła 18 kwietnia 2012 r.), działaczka Armii Krajowej, działaczka lokalna, służyła poradami prawnymi.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 2 grudnia w Filharmonii Podkarpackiej
w Rzeszowie. Wydarzenie uświetnił wzruszający występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej Nr 1 w Rzeszowie, którzy wykonali najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

W ceremonii Panu Larendowiczowi towarzyszyło liczne grono przedstawicieli Ziemi Leżajskiej- Kustosz Klasztoru OO. Bernardynów O. Joachim Ciupa, Burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański, Starosta Leżajski Marek Śliż, Starosta minionej kadencji Jan Kida, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Bartnik, Andrzej Chmura.

Pan Zbigniew nie krył wzruszenia. Przyznał, że to ogromne wyróżnienie jest jednocześnie zachętą do dalszego działania i propagowania polskiej historii.

 

 

 

 

 

tekst alternatywny