Blisko 250 osób zgromadziła I edycja gali “Gmina Społecznikom”, która odbyła się w piątek 29 września w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Leżajsk. Wydarzenie to było okazją do świętowania różnorodnych form działalności społecznej oraz zaangażowanych w nie działaczy stowarzyszeń, klubów, strażaków, kół gospodyń wiejskich, działających na rzecz swojego otoczenia. Impreza była również okazją, by po raz pierwszy uhonorować ich „Michałem” – odpowiednikiem filmowego Oscara oraz zaprezentować działania organizacji pozarządowych z gminy Leżajsk.

W kategorii Organizacja Pozarządowa nominowano: Andrzeja Czaplę (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice), Dominika Ogryzka(Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe), Dominika Rupa (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska), Łukasza Płoszaja (Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto). W kategorii Sport nominowano: Adama Chudego (LKS „Jodła” Przychojec), Krzysztofa Kołcza (LKS „Orzeł” Biedaczów), Stanisława Zygmunta (Azalia Brzóza Królewska). W kategorii Ochotnicza Straż Pożarna nominowano: Karolinę Kosior (OSP Giedlarowa), Stanisława Płoszaja (OSP Biedaczów), Henryka Czaplę (OSP Wierzawice). W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich nominowano: Czesławę Tupaj (KGW Dębno), Zofię Niemczyk (KGW Wierzawice), Zofię Woś (KGW Brzóza Królewska), Władysławę Wojtaś (KGW Giedlarowa). W kategorii Kultura nominowano: Magdalenę Niemczyk.

Nagrody dla Działaczy Społecznych Gminy Leżajsk otrzymali: Andrzej Czapla, Stanisław Zygmunt, Karolina Kosior, Władysława Wojtaś, Magdalena Niemczyk.

Pamiątkowe statuetki wręczał wójt Krzysztof Sobejko wraz z posłem Jerzym Paulem. Imprezę prowadziła niezastąpiona Magdalena Niemczyk. Tegoroczną galę uświetnił występ w wykonaniu zespołu Folk Ekspres (soliści zespołu Śląsk).

W życiu dobrze jest dostawać, ale jeszcze lepiej jest dawać. Społecznicy ofiarowują swoją pracą pracę, czas, talenty innym ludziom. A to jest darem wyjątkowym. Dzięki temu nasza gmina może się rozwijać. Jest znana, doceniana i rozpoznawalna. Wszystkim kandydatom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Leżajsk. Jednocześnie zachęcamy do realizacji kolejnych projektów na rzecz własnej małej Ojczyzny.