Święto Trzech Króli to jedno z najstarszych Świąt chrześcijańskich. Było obchodzone dużo wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia.

W naszej świadomości bardziej utrwaliła się nazwa Trzech Króli. Ma to związek z historią tego zdarzenia. Trzej Królowie udali się ze wschodu by złożyć pokłon narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.

Zgodnie z tradycją w miejscowości Dębno już po raz drugi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno zorganizowano Orszak Trzech Króli. Barwny korowód przebrany w kolorowe stroje wyruszył do kościoła parafialnego, gdzie jego uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej. Podczas mszy Zespół Śpiewaczy „Dębnianie” śpiewał mało znane kolędy.
Po nabożeństwie kolędowano przy szopce obok kościoła, a Trzej Królowie częstowali mieszkańców cukierkami. Z kolędą i śpiewem kolędnicy przemierzali przez wieś i odwiedzali domostwa.