Wójt Gminy Leżajsk
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej
Radni Wsi Hucisko
Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku
zapraszają na

Spotkanie Zespołów Folklorystycznych
Święto wsi Hucisko

28.07.2013 r.

Godz. 16:00
Stadion sportowy w Hucisku

w programie:
– Zespoły Śpiewaczego “Brzozoki” z Brzózy Królewskiej
– Zespołu Śpiewaczego “Leszczynka” z Biedaczowa
– Zespołu “święto wsi” z Huciska

tekst alternatywny