Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: „Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego”.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać do 24.01.2012r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres: m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Rzeszów, ul. Het-mańska 4/9, 35-045 Rzeszów.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 600 808 403 – Maria Pieniążek oraz w biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD pod numerem tel. 16 642 23 20

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

Wtorek 29.01.2013 – godzina 9.00-16.00

Środa 30.01.2013 – godzina 9.00-16.00

Pliki do pobrania na stronie internetowej karainy sanu

ź: Grodzisko DolneSan