W dniach 19-30 września br. w JRG w Nowej Sarzynie odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Szkolenia PSP w Nisku na bazie jednostki specjalistycznej ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Nowej Sarzynie i Zakładów Chemicznych “Organika Sarzyna” S. A.

Kurs ukończyło 18 strażaków z Komend Powiatowych PSP: w Mielcu, Stalowej Woli, Nisku, Łańcucie i Leżajsku oraz Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego.

Program kursu obejmował 80 godzin lekcyjnych, w tym 36 godzin teorii i 44 godziny zajęć praktycznych.

Ź: PSP Leżajsk