Można pomagać na wiele sposobów i każdy z nich jest cenny. Istotą Szlachetnej Paczki jest spotkanie z drugim człowiekiem. Prezenty i pomoc materialna w postaci artykułów koniecznych w codziennym funkcjonowaniu są bardzo ważne, ale najważniejsze jest przekonanie ludzi, że nie są sami. Stowarzyszenie Wiosna od 17 lat realizuje projekt zainicjowany i prowadzony przez księdza Jacka Stryczka. Szlachetna Paczka, zwana pierwotnie Świąteczną Paczką, organizuje sieć pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Mechanizm działania akcji opiera się na prywatnych darczyńcach, którzy z dobrego serca, całkowicie bezinteresownie, odpowiadają na potrzeby osób pokrzywdzonych przez los z naszych lokalnych społeczności. Potrzeby te są identyfikowane, a rodziny weryfikowane przez wolontariuszy.

Krótkie historie poszczególnych rodzin, z zachowaniem anonimowości (brak danych adresowych, zmienione imiona, itp.) umieszczane są w internetowej bazie danych. Z tej bazy www.szlachetnapaczka.pl każdego roku w okolicach listopada, każdy może wybrać rodzinę, której chce pomóc. Główną zasadą Szlachetnej Paczki jest mądre pomaganie rodzinom, które pragną zmienić swoją sytuację. Działaniem projektu w każdym rejonie kieruje lider, koordynujący pracę drużyny wolontariuszy. W rejonie leżajskim Szlachetna Paczka działa od trzech lat. Tego roku w trakcie finałowego weekendu od 8 do 10 grudnia 2017 roku przez magazyn znajdujący się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku przewinęło się setki paczek o łącznej wartości około 150000 zł dla 49 potrzebujących rodzin. W pomoc zaangażowało się wielu darczyńców, w tym osoby prywatne, firmy i instytucje, których nie sposób wymienić, 20 dorosłych wolontariuszy, którzy od października odwiedzili, czasami po kilka razy, 96 rodzin, oraz kilkudziesięciu młodych pomocników (uczniów lokalnych szkół i harcerzy). Jednak szczególny szacunek należy się tym wszystkim, którzy otworzyli drzwi i swoje serca przed wolontariuszami i opowiedzieli trudne historie własnego życia.

Kamil Cioch
Lider rejonu Leżajsk
Szlachetna Paczka