Niezwykłą dla zmysłowskich strażaków uroczystość obchodzono w niedzielę 7 lipca 2013r. Ochotnicza Straż Pożarna ze Zmysłówki z okazji jubileuszu 60. lecia powstania, otrzymała sztandar. Lokalna społeczność ufundowała go swoim strażakom w dowód wdzięczności i uznania za ich trud i poświęcenie.

Jubileusz 60. lecia powstania OSP świętowała cała brać strażacka. Tradycyjnie już tego typu uroczystości poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył ksiądz prałat Mieczysław Rusin – Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej wraz z proboszczem parafii – ks. Wiesławem Koziołem. Ceremonię rozpoczęło nabożeństwo w kościele parafialnym w Zmysłówce. Uczestnicy modlili się w intencji jednostki Jubilatki oraz miejscowych druhów i ich rodzin. W wygłoszonym słowie bożym ks. kapelan podkreślał jak ogromne znaczenie w życiu społecznym ma ruch strażacki. Przypomniał, że polscy strażacy są wierni tym trzem słowom: Bóg, Honor i Ojczyzna. Do tego dochodzi bezinteresowna praca i poświecenie, gdy wynikną sytuacje wymagające interwencji. Wspomniał też o całych rodzinach strażackich- o matkach, żonach i dzieciach, którzy zawsze z wielką wyrozumiałością i cierpliwością wspierają swoich strażaków – Obyście zawsze z wielką godnością i zaszczytem nosili strażacki mundur, a św. Florian niech ma Was zawsze w swej opiece – prosił strażacki kapelan. W trakcie nabożeństwa poświęcono nowy sztandar, który przekazany został jednostce.

Po nabożeństwie w asyście Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego uczestnicy spotkania, liczne poczty sztandarowe, pododdziały strażaków ochotników z całej gminy, przedstawiciele OSP Budy Łańcuckie „Lewe” oraz zaproszeni goście i mieszkańcy przemaszerowali na plac przed remizą OSP w Zmysłówce, który zamienił się w plac apelowy. Tutaj pojawili się przedstawiciele samorządu, Wójt Gminy Jacek Chmura, Z-ca Wójta Arkadiusz Telka, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański, Wicestarosta Leżajski Marek Kogut. Był również Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku bryg. Bogdan Kołcz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie dh Lesław Padwiński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku dh Józef Golec, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym Włodzimierz Majkut, emerytowany Komendant PSP w Leżajsku bryg. Józef Wnęk, Kierownik Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym asp. sztab. Jan Kucło, sołtysi, radni wiosek Opaleniska-Podlesie i Zmysłówki, zaproszeni goście, sponsorzy i miejscowi działacze.

Uroczystość odbyła się wg ceremoniału strażackiego. Po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej, głos zabrał Prezes jednostki – dh Kazimierz Krauz, który powitał zebranych gości. Wspomniał historię jednostki, początki funkcjonowania oraz założycieli straży w Zmysłówce. W imieniu własnym i całego zarządu dziękował wszystkim, którzy przez te wszystkie lata służyli i służą pomocą w działaniach na rzecz jednostki i przyczyniają się do jej rozwoju. Nie szczędził podziękowań dla mieszkanek, które wykonały sztandar. Sztandar, który dzisiaj otrzymaliśmy jest dla nas wielkim wyróżnieniem, honorem i wielkim zobowiązaniem – zaznaczył prezes Krauz.

Po wystąpieniu prezesa, Przedstawiciel Rady Sołeckiej, pan Jan Makówka odczytał akt fundacji sztandaru, po czym honorowi goście wbijali kolejno gwoździe i wpisywali się do pamiątkowej kroniki.

Historycznym momentem uroczystości było przekazanie ufundowanego z inicjatywy miejscowych strażaków oraz społeczności Opalenisk i Zmysłówki nowego sztandaru. Lesław Padwiński – przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie odczytał akt nadania sztandaru, odebrał sztandar z rąk przedstawiciela rady sołeckiej, by wręczyć go prezesowi Krauzowi, a ten przekazał go pocztowi sztandarowemu. Z ważniejszych odznaczeń warto nadmienić, że jednostka została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Nadane jednostce odznaczenie jest świadectwem, że podejmowane przez jednostkę działania wykonywane są dobrze.

Jak przystało na tak zacny jubileusz nie zabrakło odznaczeń dla druhów. I tak Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą 6/13/12 z 27.12.2012r. nadało

Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:

dh Stanisław Danak

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Robert Stefanowski

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało odznakę „Strażak wzorowy”:

dh Kruk Piotr s. Stanisława

dh Żurek Mateusz s. Krzysztofa

dh Korzystka Arkadiusz s. Andrzeja

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało odznakę za wysługę lat:

35 lat Kubis Stanisław

35 lat Nicpoń Stanisław

35 lat Leja Edward

25 lat Korzystka Kazimierz

25 lat Kruk Stanisław

25 lat Nicpoń Wiesław

10 lat Soko Lucjan

10 lat Nicpoń Dariusz

10 lat Wacnik Artur

10 lat Wojnar Maciej

10 lat Nicpoń Krzysztof

10 lat Nicpoń Arkadiusz

10 lat Leja Stanisław

Za wszelką udzieloną pomoc i wspieranie działań jednostki, Zarząd OSP w Zmysłówce pamiątkową statuetką i dyplomem uhonorował również Wójta Gminy, Jacka Chmurę oraz pracownika Urzędu Gminy, Kazimierza Stopyrę.

Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą, jaką miejscowi strażacy przygotowali w budynku szkoły podstawowej w Opaleniskach. Uroczystość jubileuszową prowadził kpt. Marek Wnęk.

historia