Szwajcarsko – Polskie projekty w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

  179
  0

  Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będącego bezzwrotnym programem pomocowym skierowanym do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionym przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r., Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej, w tym Polsce.

  Projekt, oparty na podejściu partnerskim, wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające duży potencjał i doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Instytucja Realizująca) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu).

  Główną ideą projektu jest aktywizacja gospodarcza województwa podkarpackiego oraz adekwatne do potrzeb i możliwości podniesienie kwalifikacji i zdolności instytucjonalnej osób i podmiotów o kluczowym dla tego zakresie. Wszystkie działania w ramach projektu realizowane przez partnerów mają na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego poprzez innowacyjne i nie stosowane dotąd podejście (wymiar międzynarodowy, podejście procesowe), ukierunkowane między innymi na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

  Efekt stymulacji rozwoju osiągnięty zostanie poprzez wdrożenie funduszy szwajcarskich w ramach grantów przyznawanych na działalność eksportową, promocyjno-informacyjną oraz działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Forma ta stanowi odpowiedź na problemy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia, a w szczególności jego obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.

  „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” promuje i wzmacnia bogaty rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystany oraz ułatwia podkarpackim producentom nawiązanie międzynarodowej współpracy, dając możliwość zaistnienia nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych.

  Poprzedni artykułPomóżmy osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy
  Następny artykułEnergia wiatrowa – za i przeciw