Trzynastka jest nadal szczęśliwą liczbą dla powiatu leżajskiego. Kilka miesięcy wcześniej, 13 stycznia br., Zarząd Powiatu Leżajskiego otrzymał Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącą mostu w Rzuchowie, który jest już w trakcie przebudowy. Natomiast 13 września Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił wyniki ocen merytorycznych wniosków złożonych w konkursie dotyczącym infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Wśród 19 szpitali składających wnioski do konkursu, był także szpital powiatowy w Leżajsku, któremu przyznana punktacja zapewniła 11 pozycję na liście, tym samym dając zielone światło dla kolejnego etapu budowy pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, powstającego przy szpitalu. Całkowity koszt inwestycji to ponad 17 mln 811 tys. zł. Kwota, o jaką do RPO wnioskowała placówka to 9 mln 998 tys. zł, zaś wkład własny, na który składają się środki szpitala i wsparcie finansowe udzielone przez Powiat Leżajski to 7 mln 813 tys. zł

Prace budowlane, jak również rozliczenie zakupów muszą zakończyć się zgodnie z harmonogramem RPO, czyli do końca października 2018 r. Zarząd Województwa zapowiedział podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji w najbliższym czasie.

ź: Starostwo Powiatowe