W Łazienkach Królewskich w Warszawie 22 października 2018 roku odbyła się III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dotycząca 15 nowych wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znalazły się na niej między innymi Turki Grodziskie.

Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Podczas uroczystej gali wiceminister kultury, generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin wręczyła decyzje o wpisie na Listę i wyraziła radość z powodu, że coraz więcej środowisk pragnie pielęgnować i popularyzować lokalne tradycje w kontekście krajowym w Polsce i na świecie.

– Nie można mówić o kulturze bez uwzględnienia jej niematerialnego i duchowego wymiaru: tradycji orszaków, pieśni, tańców czy rzemiosła. Wartość tych zjawisk jest nie do przecenienia, ponieważ buduje poczucie tożsamości w wymiarze lokalnym, ponieważ skupia małą społeczność wokół kultywowania takiej tradycji, także w wymiarze narodowym – powiedziała Gawin.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zdjęcia z Gali